Jumalan salaisuus Kristuksessa (Kol. 2:1-15)

Raamatun äärellä olemisen erityisyys on siinä, että Sanassa on uudistava voima itsessään. Jumala puhuu Raamatun kautta jokaiselle yksilöllisellä tavalla. Siten Jumala voi opettaa Sinulle tänään vallan muuta, mitä minä yritän sanoa.

1. Tahdon teidän tietävän, kuinka kovaa taistelua käyn teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien muiden tähden, jotka eivät ole koskaan nähneet minua kasvoista kasvoihin.

Paavali ei siis ollut koskaan käynyt Kolossassa. Tämä tekee kirjeestä erityislaatuisen - Paavali pyrkii kiteyttämään uskon sisällön kirjeen lukijalle tai ääneen luetun kirjeen kuulijalle. Ja varsinkin sellaiselle, joka on vasta uskon tien alussa.

Ilmestyskirja sisältää kirjeet seitsemälle seurakunnalle, ja Laodikea on yksi näistä seurakunnista (12 km Kolossasta). Laodikean seurakuntaa moitittiin eniten.

Ilm. 3:16-17. Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet: surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston.

Emme tiedä, oliko tilanne Kolossassa yhtä haastava, mutta kirje Laodikean seurakunnalle antaa meille tietoa siitä, minkälaisten ihmisten edestä Paavali kävi rukoustaistelua. Edeltävän jakeen 1:29 perusteella hän ei kuitenkaan taistellut omassa voimassa.

2. Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon: tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,
3. jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.

Yhteys on seurausta rakkaudesta, joka on puolestaan Hengen hedelmä.

KR38 käyttää ilmausta täyden ymmärtämyksen koko rikkauden.

Kautta aikojen ihmiset ovat etsineet viisautta. Menneinä aikoina uskottiin, että on olemassa salaista tietoa, jolla ihminen saavuttaa uusia kykyjä tms. Paavali vakuuttaa, että Jeesus on kaiken salatiedon yläpuolella. Jeesuksessa meillä on syvin viisaus ja tieto, mitä ihminen voi saavuttaa.

Mt. 12:42. Etelän kuningatar tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo!

Ef. 3:18-19. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät.

"Viisauden ja tiedon aarteet" voidaan ymmärtää hengellistä aluetta laajemmin. Kaikki nykyinen ja tuleva tieteellinen ja teknillinen tieto on ollut Jumalan tiedossa jo aikojen alusta. Tiedemies tai keksijä ei luokaan uutta tietoa, vaan pelkästään löytää sitä, mikä on jo olemassa.

Salaisuus. Jeesuksen opettaessa hän ilmaisi vain opetuslapsille ne salaisuudet, joita vertaukset kuvasivat. Muille salaisuudet olivat kätkettyjä ja suljettuja. Paavali käyttää sanaa "salaisuus" useammin kuin muut. Paavalille salaisuus on Jumalan pelastussuunnitelma, joka ilmoitetaan evankeliumissa.

Kol. 1:25-27. Jumala uskoi minun tehtäväkseni ilmoittaa teille täydellisesti sanansa, salaisuutensa, joka on ollut kätkössä aikojen alusta, sukupolvesta toiseen, mutta jonka Jumala nyt on paljastanut pyhilleen. Hän on tahtonut antaa heille tiedoksi, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.

Vaikka salaisuus on ilmoitettu ja tuotu julki, luonnollinen ihminen pitää sitä hullutuksena ja pahennuksena. Salaisuus on mahdollista ymmärtää ainoastaan, kun Pyhä Henki avaa sen ihmiselle.

Käsite salaisuus oli hyvin tunnettu UT:n syntyaikoina. Sitä käytettiin mysteeriuskontojen salamenoista, joihin vain erityisesti vihkiytyneet saivat osallistua.

4. Sanon tämän, jottei kukaan pettäisi teitä vakuutteluillaan.

Harhaopettajat yrittivät soluttautua kristilliseen kirkkoon ja saada vaikutusvaltaa salaisuuksien haltijoina. Paavali käyttää salaisuus-käsitettä toisin. Paavalin paljastettu salaisuus korostaa evankeliumin ainutlaatuisuutta, omaleimaisuutta ja yksinkertaisuutta. Kristinuskon salaisuus ei liity mihinkään salamenoihin, vaan se liittyy erottamattomasti konkreettisiin historiallisiin tapahtumiin.

Toinen selvä ero näkyy salaisuuden ja ilmoituksen välisessä yhteydessä. Mysteeriuskonnoissa salaisuudet ilmaistaan vain vihityille, eikä niitä saa ilmaista muille. Evankeliumin salaisuus sitä vastoin ilmoitetaan ja julistetaan kaikille. Tämän salaisuuden hengellisestä luonteesta johtuu, että salaisuus voi avautua vain uskolle ja että se on ihmisjärjelle käsittämätön. Ei ole kyse siitä, että evankeliumi itsessään olisi jotenkin mystistä ja hämärää.

5. Vaikka en olekaan ruumiillisesti läsnä, olen hengessä teidän luonanne, ja iloitsen nähdessäni, että keskuudessanne vallitsee hyvä järjestys ja että teillä on luja usko Kristukseen.

Paavali korostaa muissakin kirjeissään järjestystä seurakunnassa.

Jakeissa 6-15 puhutaan elämästä Jeesuksen yhteydessä. Jotta tekstin sanoma tulisi selvemmäksi, kertaan lyhyesti, mitä tapahtuu, kun ihminen tulee uskoon. Joidenkin mielestä ilmausta "tulla uskoon" ei pitäisi käyttää ollenkaan, mutta sellainen mielipide ei ole raamatullinen, esim. Apostolien teoissa "tulla uskoon" esiintyy ainakin 12 kertaa.

Kirkko on perinteisesti opettanut, että uskoontulo tapahtuu tyypillisesti tiettyjen vaiheiden, ns. armonjärjestyksen kautta. Nämä vaiheet näkyvät esim. tuhlaajapoikakertomuksessa.

 • Luonnostaan ihminen on suruton.
 • Jumala kutsuu kärsimysten ja elämänkohtaloiden ja erityisesti Sanansa kautta.
 • Ihminen herää tiedostamaan syntinsä ja sen seuraukset.
 • Ihminen tekee parannuksen eli kääntyy Jumalan puoleen.
 • Kun ihminen ja Jumala kohtaavat, ihminen tulee uskoon.

Kun ihminen tulee uskoon, tapahtuu kolme asiaa:

 1. Ihminen alkaa uskoa, että Jeesus on kuollut hänen puolestaan.
 2. Jumala vanhurskauttaa ihmisen eli ihmisestä tulee Jumalan lapsi.
 3. Ihminen uudestisyntyy.

Vanhurskauttaminen on oikeudellinen tapahtuma, joka tapahtuu taivaassa. Kerron teille omasta elämästäni esimerkin, joka havainnollistaa vanhurskauttamista. Äitini kuoli ollessani 3-vuotias ja isäni solmi uuden avioliiton. Ollessani jo aikuinen, halusin, että äitipuoleni adoptoisi minut, mihin hän suostui. Asia hoidettiin käräjäoikeuden istunnossa, missä minut julistettiin äitipuoleni lapseksi. Samalla tavalla, kuin aloit uskoa Jeesukseen, sinut on julistettu Jumalan lapseksi taivaallisessa oikeussalissa.

Teologit kiistelevät: tapahtuuko uudestisyntyminen lapsikasteessa vai vasta uskoontulossa. Uudestisyntyminen tulee käytännössä todelliseksi vasta, kun ihminen uskoo. Molemmille näkemyksille löytyy perusteita Raamatusta.

Pyhitys alkaa uudestisyntymisessä. Vanhurskaudessa eli lapsen asemassa ei ole asteita. Sinä et voi olla enemmän tai vähemmän Jumalan lapsi kuin joku toinen. Pyhitys on sen sijaan Jeesuksen kanssa elämistä. Luther on sanonut pyhityksestä, että se on yhä syvenevää synnin ja armon tuntemista. Hän on myös varoittanut etsimästä sellaista pyhyyttä, ettet enää pidä itseäsi syntisenä. Jeesus ei asu muissa kuin syntisissä.

6. Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään.
7. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana.

Jakeet 6-7 on eräänlainen huoneentaulu. Siinä on tiivistettynä koko kirjeen ydinsanoma, kuinka vaalitaan henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen. Saamme elää koko elämämme liitettyinä Jeesukseen. Paavali tarkentaa tätä kolmella ohjeella:

 1. Eläkää hänen yhteydessään eli jatkuvassa kanssakäymisessä hänen kanssaan.
 2. Juurtukaa häneen ja rakentakaa elämänne hänen varaansa. Kasvi kuolee jos sen juuret eivät ole maassa. Muuta kestävää pohjaa kuin Jeesus ei ole.

  1. Kor. 3:11. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea.

 3. Vahvistuminen tulee luotettavan raamatullisen opetuksen kautta.

  2. Tim. 3:14. (KR38) Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut

Jakeessa 6 KR92:sta puuttuu vivahde, joka useimmissa käännöksissä on:

KR92: Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen

KR38: Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä.

Eli samalla tavoin kuin ihminen vastaanottaa pelastuksen, hän saa ottaa vastaan lahjana hyvän vaelluksen Jeesuksen yhteydessä. Jos uskot Jeesukseen, sinun ei pidä luulla, että tarvitaan jokin erityinen yritys pyhitykseen. Sama Kristus ja usko, jonka kautta olet osallinen armosta ja vanhurskaudesta, saa aikaan pyhityksen. Kaikki seuraa pysymisestä Kristuksessa — jonka Jumala on tehnyt meille sekä vanhurskaudeksi että pyhitykseksi.

Joh. 15:4-5. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään.

Käännöksistä. Edellä lainasin sekä Kirkkoraamattua että vanhaa käännöstä. Lainaan useaa käännöstä sen takia, että alkutekstissä on usein useita merkityksiä ja mikään käännös ei voi välittää niitä kaikkia. Tämän takia on viisasta vertailla käännöksiä. Tätä ongelmaa voi havainnollistaa vaikka suomenkielisellä lauseella "Liimaa pääsi putkeen", jonka molempia merkityksiä on mahdoton kääntää samanaikaisesti toiselle kielelle. Aikaisemmin ajattelin, että hengellisessä puheessa tulisi käyttää vain yhtä käännöstä. Tätä valmistellessani tulin toisiin ajatuksiin. Olisi tyhmää piilottaa alkutekstin sellaista merkitystä, joka tulee paremmin ilmi vaihtoehtoisessa käännöksessä. Jumalan sana on totuus, jota ei huonokaan käännös voi piilottaa.

8. Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin eivätkä Kristukseen.

Kirjeen kirjoittamisen aikoihin oli liikkeellä monia harhaopettajia. Paavali opettaa tässä, että pitäytyminen Jeesukseen on avain oikean uskon säilyttämiseen.

Käsitteen "alkuvoima" täsmällinen merkitys on epäselvä. Tässä jakeessa alkuvoimat tarkoittavat ehkä luonnonvoimia ja henkimaailmaa.

Elämme jälkikristillistä aikaa. Sukupuolineutraali avioliitto on osoitus siitä, miten kulttuurimme on menossa tuhoa kohti. Vaikka tasa-arvoajattelu on itsessään viisasta ja vaikka se nousee kristilliseltä pohjalta, mennään pieleen, kun Jumalan sana ohitetaan ja mitätöidään. Ole varuillasi, kun kuulet lauseen "nyt me tiedämme enemmän". Jo syntiinlankeemuskertomuksessa keskeinen kysymys oli "Onko Jumala todella sanonut?" (1. Moos. 3:1)!

9. Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään,

Tämä jae eräs hienoimpia kiteytyksiä Jeesuksen jumaluudesta.

Keväällä luin Peter Halldorfin kirjan kirkkoisistä. Kirkon viiden ensimmäisen vuosisadan aikana kiisteltiin paljon Jeesuksen jumaluuden ja ihmisyyden suhteesta. Toiset väittivät, ettei Jeesus ollut oikea Jumala, toiset taas, ettei hän ollut oikea ihminen, ja kolmannet väittivät jotain muuta. Me uskomme, että Jeesus on tosi jumala ja tosi ihminen. Kirkkoisät taistelivat sen puolesta, että oikea käsitys Jeesuksesta säilyi.

10a. ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi.

Osallisuus jumalallisesta täyteydestä on täällä ajassa vajavaista kokemuksen tasolla. Mutta tässä ei olekaan kyse kokemuksesta vaan osallisuudesta Jeesuksen sovitustyöhön. Kun turvaat Jeesukseen, olet sataprosenttisesti pelastettu.

10b. Hän on kaikkien valtojen ja voimien pää.

Jeesuksella on kaikki valta (Mt. 28.18).

11. Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty, Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois.

Kolossaan oli tullut harhaopettajia, jotka väittivät, että kunnon kristityn pitää olla ympärileikattu. Paavali kääntää väärän opin palvelemaan evankeliumin päämäärää opettamalla, että kaste on jo oikea ympärileikkaus.

12. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista.

Kaste yhdistää meidät Kristuksen kuolemaan ristillä, hänen hautaamiseensa ja hänen ylösnousemukseensa. Kun valmistelin tätä tuntia, sanat "yhdessä hänen kanssaan haudattiin" pysäyttivät. Tästä aiheesta en muista kuulleeni koskaan yhtään mitään. Miksi tämä on tärkeää:

 1. Se vahvistaa tosiasiaa, että meidät on liitetty Jeesukseen. Otan karkean esimerkin. Kun ihmisiä kuolee onnettomuudessa, vain saman perheen jäsenet haudataan samaan hautaan.
 2. Se vahvistaa, että ylösnousemus koskee myös meitä.

13a. Te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuu­tenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa.

Paavali puhuu ylösnousemuksesta 2 merkityksessä:

 1. Herääminen kuoleman jälkeiseen elämään
 2. Uudestisyntyminen

Mistä tiedät, oletko uudestisyntynyt? Jos uskot, että Jeesus on kuollut puolestasi, olet uudestisyntynyt.

Uudestisyntymisestä huolimatta emme ole vapaat taistelusta. Minussa ja sinussa elää vanha ihminen, jonka on mahdotonta elää joka suhteessa Jumalan tahdon mukaan. Vaikka eläisit siivosti ja hillitsisit kielesi, ajatuksiasi et pysty hallitsemaan. Koeta olla viisi minuuttia ajattelematta pinkkiä norsua. Vuorisaarnassaan Jeesus osoitti, että pahat ajatuksetkin ovat syntiä. Vaikka vanha ihminen elääkin, se on hengellisesti kuollut, ts. sillä ei ole yhteyttä Jumalaan. Jumala teki Jeesuksessa hengellisesti kuolleet eläviksi. Room. 6:3-6 selventää asiaa:

3. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa.
4. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista.
5. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän.
6. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia.

Näistä jakeista on apua kiusauksen hetkellä. Ajattele itseäsi sidottuna ristille Jeesuksen kanssa ja ajattele hänen kärsimyksiään sinun syntiesi takia.

Rosenius: Elämän leipää (28.7.): Jos joku tunnustaa uskovansa, mutta ei tahdo olla Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, vaan tahtoo uskonsa ohella säilyttää haluamansa elämänvapauden. Ja ei tahdo ottaa varteen sanan varoitusta, vaan haluaa olla nuhteluitta ja hillitsemätön luonnollisessa menossaan — hän pettää itseään väärällä luulouskolla.

Gal. 5:24 Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa (vanhan luontonsa) himoineen ja haluineen.

Rosenius antaa muutamia yksinkertaisia esimerkkejä, kuinka ja milloin tätä lihan kuolettamista on harjoitettava. Aamulla herätessäsi alat kiittää ja rukoilla taivaallista Isääsi kaikesta, mitä hän on antanut sinulle. Jos tunnet hitautta tähän, niin ymmärrä sen olevan lihan työtä, liha ei saa vallita, vaan se on kuoletettava.

Sinun on oltava kaiken päivää sydämeltäsi lämmin, pelättävä rikkomasta häntä vastaan. Jos olet kylmä ja suruton, niin se on lihan vaikutusta, mikä on kuoletettava. Päivän toimet sinun on hoidettava ahkeruudella ja huolella. Jos olet hidas, laiska, huolimaton, kärsimätön tai äreä siihen, niin se on lihan vaikutusta, mikä on kuoletettava. Jos joku sinua loukkaa, häpäisee, ja tahdot siitä suuttua ja kostaa, niin se on liha. Jos sinussa nousee saastaisia haluja tai kateutta, ylpeyttä ja itserakkautta — niin se kaikki on lihaa, joka ei saa vallita, vaan on kuoletettava. Tämäpä juuri on pyhityksen salaisuus: jokapäiväinen lapsenomainen riippuvaisuus Jumalasta, alituinen Jumalan suosiossa pysyminen hänen Poikansa kautta, uskon, luottamuksen, ilon ja voiman ylläpitäminen yksinomaan Kristuksen sanalla ja hengen alttiudella Jumalan tahdon ja Kristuksen esikuvan tarkkaaminen.

Tämä ei kyllä onnistu niin helposti kuin sen sanominen käy. Tämä voi tuntua lailta, mutta sitä se ei ole. Olet pelastettu, vaikket tekisi yhtään mitään. Mutta jos et vaali uskonyhteyttä Jeesukseen, maailma voi viedä mukanaan.

13b. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi,
14. hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin.

Jumalan lapsena olemisen perusta on rikkomusten anteeksianto. Oletko koskaan kirjoittanut rikkomuksiasi ja laiminlyöntejäsi paperille? Sellainen voisi olla joskus hyödyllistä. Voit sitten luovuttaa lappusi Jumalalle. Hän naulitsee sen Jeesuksen ristiin. Jeesus on maksanut täyden lunastusmaksun jokaisesta kirjoittamastasi asiasta.

Oletko koskaan saanut sakkoja? Minä olen. Miltä tuntuisi, jos sakkolaputkin voisi viedä mitätöitäväksi ristille? Tässä on kuitenkin kyse suuremmasta asiasta kuin anteeksiantoautomaatista. Anteeksiantamus on kokonaisvaltainen tila: se kattaa menneet, tämänpäiväiset ja tulevat syntimme.

Jumala haluaa kuitenkin, että käytämme lakia ohjeena eikä meitä lannistavana ja tuomitsevana.

15. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan.

Jeesus on voittanut ja riisunut aseista kaikki riivaajat ja henkivallat, erityisesti saatanan. ei näy

Hepr. 2:8 (KR38). Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi.

Vaikka henkivallat on voitettu ja sidottu, emme voi niiden kanssa leikkiä. Muistat varmaan, mitä pikkupojalle kävi helmikuussa Ähtärin eläinpuistossa. Hän meni liian lähelle susien aitausta, ja sudet purivat häntä käteen.