Syntyi neitsyt Mariasta

Joka sunnuntai kirkossa yhdytään uskontunnustukseen "...joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta". Mikä on Jeesuksen neitseestäsyntymisen merkitys nykypäivän ihmiselle? Liberaalit tutkijathan kieltävät neitseestä-syntymisen kuten muutkin Raamatun ihmeet.

Jeesuksen neitseestäsyntyminen, ristinkuolema ja ylösnousemus ovat kaikki sidoksissa toisiinsa. Väitän, että Jeesuksen neitseestäsyntyminen on pelastuksemme kannalta yhtä tärkeä asia kuin Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus: ilman sitä uskomme on turha. Paavali osoittaa vakuuttavasti, miten ylösnousemuksen kieltäminen romuttaa uskon perusteet (1. Kor. 15:12-19). Samalla lailla voidaan päätellä neitseestäsyntymisestä. Voidakseen toimia sovittajana, Jeesuksen oli oltava enemmän kuin pelkkä ihminen. Voidakseen kuolla syntiemme tähden, Jeesuksen oli oltava ilman syntiä. Voidakseen olla synnitön käytännössä, Jeesuksen oli oltava luonnoltaan synnitön, toisin sanoen ilman perisyntiä. Koska tiedämme, että jokainen ihminen on syntinen, Jeesuksen täytyi olla erilainen.

Jeesus oli samalla Jumala ja ihminen. Neitseestäsyntyminen mahdollistaa tämän. Jeesus oli Jumala, koska ihminen ei voi sovittaa toisten syntejä. Jeesuksen täytyi olla myös ihminen kärsiäkseen ja ollakseen kiusattu sekä voidakseen elää puolestamme täydellisen elämän.

Vanhassa testamentissa on ennustuksia neitseestä-syntymisestä. Mooses puhuu vaimon siemenestä, jota pistetään kantapäähän (1. Moos. 3:15, KR 1933). Jesaja ilmoittaa, että neitsyt tulee raskaaksi (Jes. 7:14). Jälkimmäistä ennustusta on yritetty vesittää sillä perusteella, että alkukielen sana merkitsee varsinaisesti nuorta naista. Tekstiyhteyttä tarkastelemalla neitsyt on parempi käännös, koska Jesaja puhuu merkistä, ja eihän naisen raskaaksi tulossa ole mitään poikkeuksellista.

Kertomukset Jeesuksen sikiämisestä ja neitseestä-syntymisestä sisältyvät Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeihin. Matteus esittää asian Joosefin kannalta ja Luukas Marian kannalta. Uuden testamentin kirjeissä ei mainita neitseestäsyntymistä, mutta Paavali viittaa Jeesuksen samanaikaiseen jumaluuteen ja ihmisyyteen (Room. 1:3-4, 5:15, 1. Tim. 2:15). Kirkkoisien teksteistä näemme, että hekin uskoivat neitseestäsyntymiseen.

Jeesuksen neitseestäsyntyminen on ihme, jossa Jumala pukeutui inhimilliseen. Tämä koskettaa meitä myös henkilökohtaisella tasolla. Neitseestäsyntymisessä voidaan nähdä yhteys uudestisyntymiseen ja Pyhän Hengen työhön ihmisessä.