Psalmi 103

Tänä aamuna tutkimme psalmia 103.

1. Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään.

Vanhassa testamentissa esiintyy yhdeksän heprean sanaa, jotka on käännetty "ylistää". Tässä psalmissa käytetty sana ylistää merkitsee myös "siunata, tervehtiä, juhlia". Jumala ansaitsee meidän ylistyksemme. Raamatun kirjoittamisen aikaan nimellä oli suurempi merkitys kuin nykyään. Se, että oppi tuntemaan nimen, merkitsi, että oppi tuntemaan tämän todellisen olemuksen, joka kävi ilmi nimestä. Jumalan nimi on pyhä. Raamatussa Jumalasta käytetään useita nimiä tai ilmauksia. Eräässä luettelossa on listattu 173 eri nimeä. Jokainen nimi kirkastaa jotain Jumalan ominaisuutta. Ehkä voisit laittaa Raamattusi väliin paperilapun, johon merkitset Jumalan nimiä, joita lukiessasi kohtaat.

"Minun sieluni" kuvaa sitä, että meidän tulee ylistää yksilöinä. "Sieluni" kuvaa sitä, että sisäinen, hengellinen ylistys on tärkeämpää kuin ulkonaiset muodot. "Kaikki mitä minussa on" kuvaa ylistyksen varauksettomuutta ja kokonaisvaltaisuutta.

2. Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.

Ylistäminen on Jumalan kiittämistä siitä, mitä hän on. Kiitämme Jumalaa myös kaikesta siitä hyvästä, mitä olemme saaneet. Silloinkin kun kaikki ei menekään hyvin, on aihetta kiittää ainakin siitä, mitä Jeesus on tehnyt kärsiessään puolestamme ja valmistaessaan meille asuinsijan taivaaseen.

3. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni.

Tärkein kiitoksen aihe on syntien anteeksisaaminen. Ainoastaan Jumala voi antaa syntisi anteeksi ja poistaa syyllisyytesi. Anteeksiantamuksella on jumalallisia piirteitä: se on täydellinen ja ikuinen. Joskus erehdyn ajattelemaan, että osaan elää hyvin, mutta kun luen Raamattua, se paljastaa syntini mutta se osoittaa myös armon.

Monissa raamatunkohdissa synnit ja sairaudet esiintyvät yhdessä. Silti sairaus ei ole rangaistusta synneistä. Jumala parantaa sairaudet. Vaikka tämä on totta, kukaan ei koe elinaikanamme täydellistä terveyttä, jonka saavutamme vasta taivaassa. Samoin kuin synti riippuu meissä kiinni -- samoin sairaudet seuraavat meitä.

4. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella.

Jeesukseen uskovan ei tarvitse pelätä kuolemaa, sillä häntä odottaa taivas. Jumala antaa meille rakkauden toisia ihmisiä kohtaan.

5a. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään,

Vanha käännös "joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään" on rohkaisevampi. Se on vastaus tämän ajan haluun etsiä uusia ja voimakkaampia kokemuksia. Vain Jumala voi viime kädessä tyydyttää meidän kaipuumme.

5b. ...minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.

Linnut vaihtavat sulkansa kerran vuodessa, ja vanhaksi elävä kotka on sopiva esimerkki uudistumisesta, jota Jumala tarjoaa. Kotka voi elää jopa yli 50-vuotiaaksi.

Toinen näkökulma uudistumiseen liittyy kotkan nokkaan. Vanhalla kotkalla voi nokassa esiintyä liikakasvua, ettei se voi enää kunnolla syödä. Silloin se hakkaa nokkaansa kalliota vasten, kunnes syöminen taas sujuu. Samalla lailla meidän on taisteltava syntiä vastaan, joka estää meitä nauttimasta taivaallista ruokaa.

8. Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri.

Jumala odottaa kärsivällisesti, että tulisimme hänen luokseen.

10. Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet.

Synti erottaa meidät Jumalasta. Tekoja ja puheita ihminen pystyy enemmän tai vähemmän siistimään, mutta pahojen ajatusten kitkeminen ei onnistu, koska ihminen ei täysin hallitse ajatuksiaan, kuten Eskon eilinen hevosesimerkki osoitti. Jos se ei vielä vakuuttanut sinua, koeta itse olla 10 minuuttia ajattelematta sinistä jäätelöä.

12. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme.

Jumala antaa syntimme anteeksi, koska Jeesus kärsi meille kuuluvan rangaistuksen. Syntimme ovat kadonneet. Syyllisyys on poissa. Otan havaintoesimerkin. Useita kertoja olen vahingossa potkaissut tietokoneen virtajohdon irti, jolloin tunnin kirjoitustyö on kokonaan kadonnut. Antaessaan syntisi anteeksi Jumala tyhjentää kovalevyn ja irrottaa virtajohdon siitä taivaan tietokoneesta, johon syntisi oli kirjattu.

13. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.

Maallisen isäsi armollisuus johtaa sinua ymmärtämään Jumalan rakkautta sinua kohtaan. Ja vaikka oma isäkokemuksesi olisi vaillinainen, Tuhlaajapoika-vertauksesta löydät isän rakkauden. Lapsi saa isältään anteeksi tulemalla hänen luokseen. Samoin meille riittää tulla Jumalan luo saadaksemme syntimme anteeksi.

14. Hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme, muistaa, että olemme maan tomua.

On lohdullista tietää, että Jumala tuntee meidät ja kuitenkin rakastaa meitä. Jumala tuntee meidät paremmin kuin me itse. Adam tehtiin maan tomusta. Jumala ei odota meiltä mahdottomia, koska olemme vain tomua.

17. Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa
18. kaikkiin, jotka pysyvät hänen liitossaan, muistavat hänen käskynsä ja elävät niiden mukaan.

Jumalan armo on muuttumaton. Tänäänkin Jeesus rakastaa sinua yhtä paljon kuin aikanaan kahtatoista opetuslastaan. Tänäänkin hän rakastaa sinua yhtä paljon kuin sinä päivänä kun sinä hänet kohtasit. Ole valmiina kohtaamaan hänet tänäänkin.