Miten tutkin Raamattua?

Raamattu on ainutlaatuinen kirja, jossa tutkimista riittää koko elämän ajaksi. Raamatusta saamme tietää, mitä Jumala tahtoo ja miten hän meitä rakastaa. Se, miten tutkit Raamattua, vaikuttaa siihen, mitä sieltä löydät. Muistiinpanojen tekeminen on auttanut monia. Muistiinpanoja tarvitaan, koska Raamattu on niin laaja kokonaisuus, ettei kukaan voi muistaa kaikkea siitä oppimaansa.

Olen tehnyt muistiinpanoja Raamatusta jo parinkymmenen vuoden ajan. Alussa tein muistiinpanoja vain raamattutunneista, mutta havaitsin, etten myöhemmin juurikaan lukenut näitä merkintöjä, koska yksittäisten asioiden löytäminen niistä oli hankalaa. Osallistuin sitten kerran kurssille, jossa esiteltiin varsin yksityiskohtainen ja monimutkainen menetelmä muistiinpanojen tekemiseksi. Vasta kokeiltuani menetelmää käytännössä oivalsin, kuinka hyödyllistä järjestelmällinen muistiinpanojen tekeminen on. Vuosien mittaan tapani tehdä muistiinpanoja on muuttunut. Koska olemme erilaisia, mikään valmis menetelmä ei sovellukaan kaikille, vaan jokaisen on löydettävä oma "menetelmänsä".

Mitä asioita sitten kannattaa merkitä muistiin? Havainnoista on hyvä aloittaa. Yksikertaiset apukysymykset auttavat havaintojen tekemisessä. Kuka? Missä? Miksi? Löytyykö tekstistä toistoa, vastakohtia, syy-seuraus-suhteita, muutoksia, lupauksia, käskyjä?

Toiseksi on hyödyllistä kerätä tulkintoja. Mitä teksti tarkoittaa? Millainen on sen historiallinen tilanne? Mikä tekstissä on lakia ja mikä evankeliumia? Avain Raamatun ymmärtämiseen on Kristus-keskeinen tulkinta. Mitä teksti opettaa Jeesuksesta? Miten se viittaa Jeesukseen? Kuka tekstin henkilöistä vastaa Jeesusta?

Apuna tulkinnassa voidaan käyttää Luemme Raamattua -lehteä, selitysteoksia, sanakirjoja ja myös raamattutuntikasetteja. Eri käännösten lukeminen avaa uusia näkökulmia. Kuten maiseman voi nähdä kolmiulotteisena katsomalla kahta ilmakuvaa rinnakkain, kaksi käännöstä, esim. vanha ja uusi Kirkkoraamattu, kertovat yhdessä enemmän kuin erikseen.

Tärkeämpää kuin havainnot ja tulkinnat on kuitenkin tekstin soveltaminen. Miten tämä kohta sopii elämääni? Miten voin rohkaista ja auttaa lähimmäisiäni?

Tarkastellaan esimerkkinä tuttua Laupias samarialainen -vertausta (Luuk. 10:30-35).

Havaintoja: Tekstissä esiintyvät mies, rosvojoukko, pappi, leeviläinen ja majatalon pitäjä. Mies ryöstettiin tiellä Jerusalemista Jerikoon. Miten miestä autettiin? Haavat sidottiin ja lääkittiin sekä hänet vietiin majataloon. Samarialainen hoiti häntä seuraavaan aamuun asti.

Tulkintoja: Miksi pappi ja suntio (leeviläinen) menivät ohi? He pelkäsivät tulevansa ryöstetyksi ja rakastivat itseään enemmän kuin ryöstettyä. Miten teksti viittaa Jeesukseen? Vertauksen henkilöistä samarialainen vastaa Jeesusta, sillä Jeesus armahtaa ja hoitaa meitä, Jeesusta halveksittiin kuten myös samarialaisia ja Jeesus tulee kerran takaisin.

Sovellus: Rakkautta tulisi osoittaa myös tuntemattomille lähimmäisille.

Muistiinpanot ovat yksinkertaisimmillaan alleviivauksia ja reunamerkintöjä. Hyödyllisempää on kuitenkin tehdä muistiinpanoja erilliseen vihkoon tai kansioon, sillä ne säilyvät, vaikka ostaisit uuden Raamatun, ja eivät ohjaa lukemista samoin kuin kirjaan tehdyt merkinnät. Muistiinpanojen järjestyksessä pitäminen on tärkeää. Toimiva menetelmä on varata kansiosta sivu jokaista Vanhan testamentin kirjaa ja Uuden testamentin lukua varten. Mikrotietokoneisiin on saatavilla Raamattu-ohjelmistoja, joilla muistiinpanojen hallinta myös sujuu helposti. Järjestyksessä olevat muistiinpanot ovat tekijälleen todellinen aarre.

Raamatun tutkimiseen liittyy myös ongelmia. Itsensä asettaminen Raamatun yläpuolelle saattaa johtaa tiedemiehetkin harhapoluille. Koska irrallisia raamatunlauseita yhdistelemällä voidaan perustella melkeinpä mitä ajatussuuntaa tahansa, on tärkeää tarkastella lauseiden tekstiyhteyttä ja Raamatun kokonaisilmoitusta tarkasteltavasta asiasta.

Raamatun tutkimisen päämäärä ei ole tulkinta vaan Sanan soveltaminen elämään, ei viisauden etsiminen vaan elävän Jeesuksen kohtaaminen. Siksi rukous on oleellinen osa tutkimista.