Room. 14

Luvun 14  jako

 • Heikkouskoiset 1-4
 • Valinnat Herran kunniaksi 5-9
 • Tuomio ja tuomitseminen 10-13
 • Heikkouskoisen tukeminen 14-19
 • Epäröinti 20-23

Heikkouskoiset 1-4

 • Laki
  • 10 käskyä
  • Rakkauden kaksoiskäsky
 • Lain kolme käyttöä
  • Ulkonainen järjestys
  • Laki opettaa tuntemaan synnin
  • Ohje uskoville
 • Ehdonvallan  asiat
  • Onko X syntiä?
  • Ihmiskäskyjä ja -sääntöjä
   • Lihan syönti
   • Viinin juonti (jae 21)
   • Erityiset päivät (jae 5)
  • Sääntöjä eri elämänalueilla
   • Ruoka
   • Nautintoaineet
   • Pukeutuminen
   • Juhlapäivät
   • Viihde
  • Harmaa alue: Kaikki on minulle luvallista, mutta en saa antaa minkään hallita itseäni. 1. Kor. 6:12
 • Heikkouskoinen
  • Heikkouskoinen asettaa itselleen sääntöjä ehdonvallan asioissa
  • Heikkouskoinen ei ole harhaoppinen
  • Ongelmia
   • Heikkouskoinen tuomitsee säännön rikkojat (3)
   • Vahvauskoinen halveksii heikkouskoista (3)
   • Sääntöä rikkova, epäröivä heikkouskoinen tekee syntiä (23)
  • Tuomitseminen ja halveksiminen ovat seurausta omavanhurskaasta asenteesta
 • Vapaus
  • Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Gal. 5:1
  • Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Gal. 5:13
  • Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä hemmotelko ruumistanne, niin että annatte sen haluille vallan. Room. 13:14
  • "Kaikki on minulle luvallista" - mutta kaikki ei ole hyödyksi. "Kaikki on minulle luvallista" - mutta en saa antaa minkään hallita itseäni. 1. Kor. 6:12
 • Pois  sääntöjen  orjuudesta
  • Miksi alistutte sellaisiin sääntöihin kuin "älä tartu", "älä maista", "älä kosketa"?  Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Kol. 2:20-23

Valinnat  Herran  kunniaksi  5-9

 • Erityiset  päivät
  • Sapatti / sunnuntai
  • VT:n juhlapäivät
  • Paastopäivät (jae 6)
 • Elämme ja kuolemme Herran omina
  • Kuolema ei muuta uskovan suhdetta Jeesukseen
  • Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Haluaisin lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo, sillä se olisi kaikkein parasta. Fil. 1:21,23
  • PARAS ON EDESSÄ!

Tuomio  ja  tuomitseminen 10-13

 • Tuomiolla
  • Kaikki joutuvat tuomioistuimen eteen
  • Jeesukseen turvaava ei tuomita (kadotukseen)
   • Se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Joh. 5:24
   • Tuomiopäivä ilmestyy tulenliekeissä, ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. 1. Kor. 3:13-15
 • Jokainen  polvi
  • 11. jokainen polvi on notkistuva minun edessäni ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa. 
  • Lainaus Jes. 45:23: Minä olen vannonut itseni kautta, minun suuni on lausunut tämän totuuden, peruuttamattoman sanan: - Minun edessäni on notkistuva jokainen polvi, jokainen suu on vannova minun nimeeni!
  • Rinnakkaiskohta Fil. 2:10-11: Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."

Heikkouskoisen  tukeminen 14-19

 • Jatko 15:1-2,7: Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä. Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi.
 • Paavalin  ohjeita korinttilaisille
  • Näin ollen: jos ruoka viettelee veljeni syntiin, en ikinä enää syö lihaa, jotta en viettelisi veljeäni. 1. Kor. 8:13
  • Voittaakseni lain alaisina eläviä olen näille ollut kuin lain alainen. Voittaakseni ilman lakia eläviä olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia. 1. Kor. 9:20-21
 • Jumalan  valtakunta
  • Vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa
   • Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Room. 5:1 (KR38)
   • Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus. Gal. 5:22

Epäröinti 20-23 

 • Epäröinti
  • Syntiä on se, mikä erottaa meidät Jumalasta
  • Epäröivä ajattelee sääntöjä ja itseään eikä Jeesusta  => epäröinti on syntiä
  • Ole syntinen ja tee syntiä rohkeasti, mutta usko vielä rohkeammin ja iloitse Kristuksessa, synnin, kuoleman ja maailman voittajassa. Martti Luther
  • Jos sinä teet syntiä, mitä se häntä liikuttaa? Jos teet vielä enemmän syntiä, mitä se hänelle merkitsee? Tai jos elät oikein, mitä hän siitä hyötyy? Ihmistä, itsesi kaltaista, sinun syntisi satuttavat, ihmisten hyväksi koituu se, että elät oikein. Job 35:6-8
 • Jos  omatunto  soimaa
  • Voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. 1. Joh. 3:19-20
  • Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Room. 3:24-25
  • Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room. 8:38-39

Aarrejakeita

 •   8. Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina.  Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. 
 •   9. Juuri sitä vartenhan Kristus kuoli ja heräsi elämään, että hän olisi niin kuolleiden kuin elävienkin Herra. 
 •   17. Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. 

Yhteenveto

 • Sekä heikkouskoisen että vahvauskoisen pitää ottaa toiset huomioon
 • Tuomitsemista ja halveksimista on vältettävä
 • Epäröintiä on vältettävä
 • Uskonyhteys Jeesukseen (= elää Herran omana, jae 8) on tärkeämpää kuin sääntöjen pohtiminen
 • Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista (17)