Roomalaiskirjeen ydinsanoma

Roomalaiskirjeen luvut 1-8 ovat mielestäni selkein esitys uskon sisällöstä. Käydään läpi joitakin avainjakeita.

1:16 Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat.

Raamatun sanoissa on itsessään salainen vaikutus, joka saa lukijan tai kuulijan vakuuttumaan Jumalan rakkaudesta.

2:13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

Laki on annettu pelastustieksi, mutta pelkkä lain tunteminen ei riitä.

8:3 Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman Poikansa syntisten ihmisten kaltaisena.

Käytännössä kukaan ei voi pelastua lakia noudattamalla, koska ihminen ei siihen pysty. Ihminen julistetaan vanhurskaaksi (eli Jumalalle kelpaavaksi) vain sen vuoksi, että Jeesus on hänen puolestaan täyttänyt lain.

3:23-24 Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi.

Kaikki ovat syntisiä.

3:22 Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat.

Jumala hyväksyy sinut lapsekseen, kun uskot Jeesukseen.

4:25 Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden.

Jeesus kärsi syntiesi rangaistuksen sinun puolestasi. Koska hän eläessään maan päällä lisäksi täytti lain viimeistä piirtoa myöten, hän on Jumalan edessä vanhurskas, ja tästä osoituksena hänet herätettiin kuolleista. Koska sinä et enää ole syyllinen Jeesuksen ansiosta, Jumala vanhurskauttaa sinutkin yhdessä Jeesuksen kanssa.

5:1 Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa.

Koska olemme uskon kautta Jumalalle kelpaavia, Jumala ei enää "sodi" meitä vastaan.

5:6-8 Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä.

Jeesus sovitti kerralla kaikki menneet ja tulevat syntisi. Jeesus rakastaa sinua, vaikka hän tuntee vajavuutesi paremmin kuin sinä itse.

6:3 Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa.

Kaste merkitsee sitoutumista Jeesukseen. Upotuskaste havainnollistaa liittymistä Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen.

6:6 Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia.

Tässä on ase taistelussa syntiä vastaan. Ajattele itseäsi ristiinnaulittuna Jeesuksen kanssa. Ristiinnaulittuna oleminen kuuluu hengelliseen todellisuuteen, jota ei voi aistein kokea vaan joka on uskottava.

6:11 Ajatelkaa tekin samoin itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa.

Vanha käännös on hieman tarkempi: "Pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa." Eli vaikka oma pahuus kuinka vaivaakin, ajattele itseäsi kuolleena.

7:18-19 Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo.

Et pääse ennen kuolemaasi eroon vanhan ihmisen taipumuksista.

7:20 Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti.

Tätä jaetta on sovellettu väärin ajattelemalla, ettei uskova olisi enää itse vastuussa synnillisistä teoistaan. Tällainen on kuitenkin selvässä ristiriidassa Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa.

7:21 Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki: haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta.

Uskova ei pääse eroon hyvän ja pahan taistelusta, vaan se on merkki siitä, että Pyhä Henki tekee työtään sinussa.

7:24-25 Minä kurja ihminen! Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden! Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia.

Taistelun ei pidä antaa masentaa, vaan se on hyväksyttävä.

8:8 Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.

Vapaus ei saisi johtaa holtittomuuteen.

8:9 Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä.

On etsittävä Pyhän Hengen ohjausta.

8:10 Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta Henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi.

Pyhä Henki vaikuttaa jokaisessa Jeesukseen uskovassa.

8:28 Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen.

Vaikeudet ja epäonnistumiset vaikuttavat Jeesukseen uskovan parhaaksi.

8:31-32 Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaikkea muutakin?

Paras on vielä edessä.

8:38-39 Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Mikään ei voi erottaa sinua Jumalan rakkaudesta.