Herra siunatkoon sinua

Herran siunaus on eräs tutuimpia rukouksia. Teksti on ehkä liiankin tuttu, sillä huomaan usein lukevani tai kuulevani sen ajattelematta lainkaan tekstin merkitystä. Herran siunaus löytyy Raamatusta 4. Mooseksen kirjan 6. luvusta:

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,
Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

Herran siunausta käytetään usein rukouksen muodossa "Herra siunatkoon meitä". Mutta omimmillaan se on silloin, kun esilukija lausuu sen muodossa "Herra siunatkoon sinua", koska silloin lukija toimii sekä esirukoilijana että siunauksen välittäjänä. Jumalanpalveluksissa käytetään muotoa "Herra siunatkoon teitä", mutta alkuperäinen "Herra siunatkoon sinua" on kyllä puhuttelevampi.

Koska Herran siunauksessa on kolme rukousta, on luonnollista ajatella niiden kohdistuvan Jumalan kolmeen persoonaan. "Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua" on rukous Isälle. Jumalan siunaus merkitsee ensinnäkin menestystä ja onnea. Jumala tahtoo tehdä sinulle kaikkea hyvää ja varjella sinut kaikesta pahasta. Jumala haluaa täyttää monet lupauksensa elämässäsi. Hepreassa siunata-sanan perusmerkitys on panna polvilleen. Eli Jumalan hyvyys on otettava vastaan nöyrällä mielellä. Toisaalta siunaus voi olla muutakin kuin pelkkää menestystä. Vastoinkäymisetkin voivat olla siunauksia, joilla Jumala vetää meitä puoleensa.

Kasvot esiintyvät Herran siunauksessa kaksi kertaa. Kasvoilla kommunikoimme erilaisten ilmeiden avulla. Herran kasvot merkitsevät Jumalan läsnäoloa. Herran kasvot viittaavat tekstissä erityisesti Jeesukseen. Jeesus onkin suurin siunaus, jonka voit koskaan saada.

"Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen" on rukous Pyhälle Hengelle. Pyhän Hengen tehtävä on kirkastaa Jeesusta, ja Pyhä Henki on myös armon henki. Jeesuksen kirkastuminen merkitsee syvempää ymmärrystä Jeesuksesta Jumalana ja hänen suorittamastaan pelastustyöstä sekä uskonyhteyttä Jeesukseen. Englanninkielisissä Raamatuissa käytetään kirkastamisesta ilmausta "asettakoon kasvonsa paistamaan", mikä korostaa valon voimaa.

Viimeinen rukous "Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan" on rukous Jeesukselle. On parempi, että kasvot ensin valaistaan ja vasta sitten käännetään, sillä muuten emme näkisi kääntämistä. Voit kuvitella olevasi hämärässä huoneessa, jossa Jeesuksen lempeät valaistut kasvot kääntyvät katsomaan Sinua. Toisin sanoen tässä rukouksessa on Jumalan kohtaamisen paikka, jossa Jeesus, rauhanruhtinas, tulee luoksesi ja antaa Sinulle rauhan. Rauha merkitsee ensisijaisesti sovintoa Jumalan kanssa, josta seuraa myös mielenrauha.

Herran siunaus voitaisiin lukea uusin sanoin vaikka näin:

Taivaan Isä siunatkoon sinua ja varjelkoon sinut kaikesta pahasta.
Pyhä Henki kirkastakoon sinulle Jeesusta ja olkoon sinulle armollinen.
Jeesus kohdatkoon sinut ja antakoon sinulle rauhan.