Suvivirsi

Arvellaan, että ruotsalainen pappi Israel Kolmodin kirjoitti suvivirren Gotlannissa vuonna 1694. Virsi oli mukana nälkävuonna 1695 ilmestyneessä ruotsalaisessa virsikirjassa. Koska kaksi seuraavaakin vuotta olivat Ruotsi-Suomessa nälkävuosia, aluksi virttä ei käytetty kesäisen luonnon ylistämiseen vaan rukouksena luonnon olosuhteiden normalisoitumisen puolesta. Uusi virsi löysi tiensä neljä vuotta nälkävuosien jälkeen ilmestyneeseen uuteen suomenkieliseen virsikirjaan, mikä korostaa virren merkitystä tuon ajan suomalaisille. Voi olla, että esi-isiemme tuntemukset suvivirren äärellä ovat tiedostamaton osatekijä virren nykyiselle suurelle suosiolle.

Suvivirren 5. säkeistö on vaivannut mieltäni, koska ymmärtänyt siitä juuri mitään.

Ei vertaistasi sulle,
sä lilja Saaronin.
Suo armos lahjat mulle
ja kaste Siionin.
Kun Henkes virvoituksen
vain sielu saanut on,
keväisen kaunistuksen
se saa kuin Libanon.

Vaikka runon lukijalla on oikeus tulkita tekstiä omien tarpeidensa mukaan, halusin saada selville, mitä kirjoittaja oli ehkä ajatellut.

Ei vertaistasi sulle,
sä lilja Saaronin.

Edeltävän säkeistön "Oi Jeesus Kristus jalo" perusteella on selvää, että Saaronin lilja tarkoittaa Jeesusta. Saaron on Israelin länsirannikon laaja tasanko, joka on kuuluisa hedelmällisyydestään ja kukkaloistostaan. Kirjoittaja on poiminut vertauksen Laulujen laulusta (2:1), jossa sanotaan: "Olen Saaronin ketojen kukka, laaksojen lilja."

Koska kirjoittaja oli pappi, etsin säkeistön muitakin ilmaisuja Raamatusta. Hoosean kohdalla tärppäsi: "Minä virvoitan Israelin kuin aamukaste, ja niin se kukoistaa kuin lilja ja tunkee juurensa maahan kuin Libanonin setri." (Hoos. 14:6.) Hyvin todennäköisesti tämä jae on ollut koko säkeistön innoittajana.

Suo armos lahjat mulle…

Kirjoittaja pyytää siunauksia Jeesukselta. Tässä ei varmaankaan rajoituta nimettyihin armolahjoihin vaan tarkoitetaan kaikkea mitä Jumalalta saamme. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä (8:32): "Kun hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaikkea muutakin?"

…ja kaste Siionin

Hoosean kohdassa ja virren alkukielisessä versiossa puhutaan aamukasteesta. Välimeren ilmaston sateettomassa kesässä kaste on tärkeä kasvillisuudelle.

Siion on Jebusilaisten linnoitus Jerusalemissa, jonka Daavid valloitti. Laajemmassa merkityksessä Siion tarkoittaa koko Jerusalemia Jumalan pyhänä kaupunkina, jonne kokoonnutaan viettämään juhlia. Siion voi tarkoittaa myös Juudan kansa tai uskovien joukkoa.

Siionin aamukaste voi tarkoittaa monia asioita. Mielestäni parhaiten säkeistön kokonaisuuteen sopii Jeesuksen kohtaaminen aamuhiljentymisessä. Jumalan edessä viipyminen aamulla on uskonelämällemme tärkeää. Urho Muroma onkin sanonut, että pidä rautaisella kädellä kiinni aamuvartiosta.

Tämän kohdan suora käännös vanhasta ruotsalaisesta virsikirjasta kuuluu

Siionista sielua pitää kastella
armon aamukasteella.

Siion on Jebusilaisten linnoitus Jerusalemissa, jonka Daavid valloitti. Laajemmassa merkityksessä Siion tarkoittaa koko Jerusalemia Jumalan pyhänä kaupunkina, jonne kokoonnutaan viettämään juhlia. Siion voi tarkoittaa myös Juudan kansaa ja uskovien joukkoa.

Välimeren ilmaston sateettomassa kesässä aamukaste on tärkeä kasvillisuuden selviytymisen kannalta. Siionin aamukaste voi tarkoittaa monia asioita. Mielestäni parhaiten säkeistön kokonaisuuteen sopii Jeesuksen kohtaaminen aamuhiljentymisessä. Jumalan edessä viipyminen aamulla on uskonelämällemme tärkeää. Urho Muroma onkin sanonut, että pidä rautaisella kädellä kiinni aamuvartiosta.

Kun Henkes virvoituksen
vain sielu saanut on,

Aamuvartio antaa meille Pyhän Hengen virvoituksen. Hengen virvoitusta voimme kokea niin rukouksessa, Raamattua lukiessa kuin uskonystävien seurassa. Moni meistä tulee tänne raamattulomalle kokeakseen Hengen virvoitusta. Joitakin vuosia sitten lapset esittivät raamattulomalla sketsin "virkistysleirillä virkistyy". Lapset tavoittivat jotain syvällistä raamattuloman merkityksestä.

keväisen kaunistuksen
se saa kuin Libanon.

Emme voi lakata ihmettelemästä sitä hyvää, mitä Pyhä Henki saa aikaan. Libanon tarkoittaa Libanonin setriä, joka on kukkiva mäntylaji. Keväinen kaunistus viittaa juuri kukkimiseen. Erikoista on se, että setri alkaa kukkia vasta n. 30-vuotiaana. Kirjoittajalla on ollut ehkä mielessä Psalmi 92 (92:13-16), jossa kuvataan vanhenevan uskovan kukoistusta: "Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin Libanonin setrit. Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat Jumalamme esipihoilla. Vielä vanhoinakin he ovat voimissaan, versovat ja vihannoivat, kertovat Herran oikeamielisyydestä."

Kukoistukseen tarvitaan noin metrin vuotuinen sademäärä. Libanonin vuoret ovat Lähi-idän sateisinta aluetta. Kehitysopin kannattaja sanoisi, että setrin vedentarve johtuu sopeutumisesta miljoonien vuosien aikana runsassateiseen alueeseen. Mutta minä näen tässä Jumalan luomistyön ja tarkoituksen. Hebrealaiskirjeessä (11:3) sanotaan: "Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla: näkyvä on syntynyt näkymättömästä."

Säkeistön uudistetussa ruotsinkielisessä asussa viitataan myös setrin tuoksuun. Setriä käytetäänkin koiperhosten karkottamiseen. Paavali muistuttaa (2. Kor. 2:1), että kristityt levittävät Jeesuksen tuoksua.

Palaan vielä Siionin aamukasteeseen. Hoosean kohdan lisäksi kirjoittajalla on ollut ehkä mielessään Psalmi 110: "Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; hallitse vihollistesi keskellä. Altis on sinun kansasi sinun sotaanlähtösi päivänä: pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi, niinkuin kaste aamuruskon helmasta." (Ps. 110:2-3, KR 1938).

Jos rukoilet nuorisoherätystä, vetoa näihin jakeisiin.