Hulluus ja viisaus

Yliluonnolliset asiat ovat aina jakaneet ihmisiä eri leireihin. Erityisesti tämä heijastuu suhteessa Jeesukseen. Jotkut pitävätkin uskovia hulluina. Paavali pohtii syitä tähän 1. Korinttilaiskirjeen kahdessa ensimmäisessä luvussa. Hän aloittaa haastavasti: "Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima." Minkä takia sanoma ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta vapahtajasta on hulluutta? Paavali vastaa: "Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään." Perimmäinen tarkoitus on nöyryyden opettaminen: "Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä."

Ihminen ei siis voi oman viisautensa avulla päästä yhteyteen Jumalan kanssa, toisin sanoen yliluonnollisen ymmärtämiseen. Jumala on suunnitellut asiat niin, että tämä voi tapahtua vain uskon kautta. Entä merkitseekö usko Jeesukseen sitten ajattelun itsemurhaa? Ei missään tapauksessa! Raamatun vastaukset ovat älyllisesti tyydyttäviä, ja Jumalan salattu viisaus alkaa avautua vasta uskon kautta. Muutenhan olisi käsittämätöntä, että suuri joukko maailman huipputiedemiehiä on tunnustavia kristittyjä. Uskon silmin katsottuna evankeliumin hulluus muuttuu kokonaisuudeksi, jossa palaset loksahtavat kohdalleen.

Yliluonnollisen ymmärtämisen lähtökohtana on sen hyväksyminen, että Jumala on meitä suurempi. Tämä tarkoittaa, että on tyydyttävä epätäydelliseen tietoon ja ymmärrykseen. Joka näkee kuvan hiekassa olevasta tynnyrinkannesta, ei voi tietää, onko kohde todellisuudessa hiekkaan upotettu tynnyri vai vain pyöreä metallilevy. Samalla lailla näemme Jumalan todellisuuden vain osittain ja hetkittäin.

Moni etsii tietä Jumalan yhteyteen. Jeesus lupaa: "Jokainen etsijä löytää." Mutta on myös ihmisiä, jotka väittävät etsivänsä mutta jotka eivät haluakaan löytää. He saattavat viitata älyllisiin ongelmiin, mutta useimmiten ongelma on tahdon alueella: he eivät halua elämänsä muuttuvan. Jeesus lupaa kuitenkin: "Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani" (Joh. 7:17).